Rouw en verliesbegeleiding

Rouw is de achterkant van de liefde. Wanneer wij ons verbinden en ons hechten aan een geliefde, ligt daar ook onomstotelijk in besloten dat wij ooit een keer afscheid gaan nemen. Rouw en verlies gaan niet altijd alleen over het verlies van een dierbare, maar kunnen ook betrekking hebben op het verlies van een partner door een scheiding, het verlies van een vriendschap, van gezondheid, van kinderloosheid, van een miskraam, van een tweelinghelft in de zwangerschap, maar ook het verlies van een baan kan rouw geven. Rouw en verlies kunnen zich op allerlei manieren in het persoonlijk leven manifesteren.

Hoe wij ons in oorsprong gehecht hebben aan onze ouders, onze blauwdruk, klinkt door in de wijze van hoe wij een relatie aangaan, maar ook in de wijze van hoe wij omgaan met rouw en verlies. Als we niet gewend zijn gevoelens te delen, stapelen verliezen zich in onszelf op. Bij een nieuw verlies kan deze stapel van verlies ook getriggerd worden. We kunnen dan terugvallen (regressie) in eerdere niet genomen rouw (gestolde rouw).

Rouwen heeft getuigen nodig. Door te rouwen ontstaat er (weer) vitaliteit en levenskracht en is er (weer) ruimte om de verbinding met onszelf en anderen aan te gaan..  Mijn begeleiding richt zich erop om het verlorene te integreren in jouw leven. Ik kijk naar het huidige gezinssysteem, als ook naar het gezin van herkomst en eventueel naar het familiesysteem, als dit van belang is voor het ontwikkelingsproces. We kijken samen wat er nodig is om je vitaliteit en levenskracht weer te hervinden.