Haptotherapie bij ‘omgaan met kanker’

Op het moment dat je de diagnose te horen krijgt dat je kanker hebt, staat je wereld op de kop. Er komt veel op je af. Vaak is daarna niets meer vanzelfsprekend, het is niet meer zoals het was.

Meestal word je geconfronteerd met behandelingen zoals operatie, chemotherapie of bestraling. Deze gaan vaak gepaard met lichamelijke/geestelijke pijn, lijden en afname in vitaliteit. Deze medische behandelingen grijpen diep in op het leven van jou en aan de verwerking ervan kom je later toe.

Vaak is er sprake van het doormaken van een existentiële crisis waarin je weer een weg moet vinden in een wereld die voor jou voorgoed veranderd is. Je toekomstperspectief kan onzeker zijn en het besef van eindigheid kan een concrete betekenis krijgen. Gevoelens als onzekerheid en angst, boosheid en verdriet, maar ook machteloosheid en eenzaamheid kunnen in heftige mate opspelen.

Bij dit proces kan haptotherapie uitkomst bieden. Via affectief (liefdevol) contact kan ik je in contact laten komen met jezelf en met de gevoelens die er in je leven. Hierdoor ontstaat plaats en ruimte om al deze gevoelens te beleven en te verwerken waardoor je je eigen kracht, jouw veerkracht weer kunt (her)vinden. Er kan een balans ontstaan en een nieuwe zingeving.

Naasten

Ook voor je partner en/of naasten kan de ziekte veel impact hebben. Er verandert veel en er kan veel worden gevraagd van hun draagkracht om jou te steunen, een lastige en soms moeilijke opgave. Het kan goed zijn om samen met jou of individueel ook ruimte te geven aan de gevoelens die zij beleven en dit een plek te geven, zodat er ruimte en veerkracht kan ontstaan om dit proces samen te dragen.